Přerušení provozu školní družiny o prázdninách

26.10.2018 08:09

V souladu s § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele stanovuji rozsah přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin:

29. 10. - 30. 10. 2018

27. 12. 2018 - 2. 1. 2019

1. 2. 2019

4. 2. – 10. 2. 2019

18. 4. 2019

1. 7. – 31. 8. 2019                              Ing. Milan Chalupa ředitel školy