Poznej tajemství vědy – Voda a vodní hospodářství

07.11.2014 09:34

 

Dne 6. 11. 2014 se žáci 8.B účastnili projektu „Poznej tajemství vědy“, jehož součástí bylo i praktické terénní měření vzorků vody. Na úvod se žáci dozvěděli zajímavé informace o čištění odpadních vod, monitoringu drog v odpadních vodách, haváriích, při kterých došlo k znečištění vody i půdy a o povodních v roce 2010 na Moravě. Potom žáci sami měřili ve vzorku vody její pH, obsah kyslíku, obsah rozpuštěných solí, teplotu a vše zapisovali do protokolu. Na závěr se ještě podívali na názornou komiksovou prezentaci o cestě kapky vody od jejího ušpinění až po průchod čističkou odpadních vod.

 

Mgr. Kateřina Maturová

Fotogalerie: Poznej tajemství vědy – Voda a vodní hospodářství