Oznámení o konání voleb do školské rady

23.06.2014 08:28

Dne 30. 9. 2014 proběhne volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Volba pedagogických pracovníků do školské rady proběhne dne 26.9. 2014.

Zároveň ředitel školy jmenoval volební komisi pro volby do školské rady v tomto složení:

Mgr. Milan Sirý – předseda volební komise

Jana Kubíková, Mgr. Martin Šubrt – členové volební komise. 

Návrhy na kandidáty  zástupců z řad rodičů předejte v kanceláři ředitele školy číslo 315, volební komisi  v kanceláři školy číslo 316 nebo na e-mail zssoupala@email.cz nejpozději do 15. 9. 2014.