Ozdravný pobyt 13. - 24. 4. 2015

30.03.2015 09:11

1. Místo pobytu www.kopanky.cz

2.informace k ozdravnému pobytu  zde 

3. doporučený seznam věcí zde

4. třídní učitelce odevzdat co nejdříve:
    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

5. v den odjezdu odevzdat třídní učitelce před nástupem do autobusu:
    - potvrzení o bezinfekčnosti (s datem max. 1 den starým)
    - průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)
    - léky, které žák pravidelně užívá (v uzavřeném obalu se jmenovkou)