NAVRHNI PODOBU SILESIANKY

11.02.2020 09:28

V lednu letošního roku se žáci 5. a 6. ročníků zapojili do mezinárodní soutěže "Navrhni podobu Silesianky." Cílem soutěže bylo ztvárnění představy, jak by mohla vypadat "Silesianka" tzn. "maskot" stezky, který propojí všechny rozhledny a vyhlídková místa na území Euroregionu Silesia. V silné konkurenci 230 návrhů se bohužel našim výkresům nepodařilo umístit.

Dětem děkujeme za projevenou snahu a za reprezentaci školy na mezinárodní úrovni a všem přejeme více štěstí v dalších výtvarných soutěžích.