Kroužky na škole

18.09.2017 11:45

Informace pro rodiče. Od měsíce října na naší škole začnou probíhat zájmové kroužky. V případě zájmu kontaktujte školní asistentku paní Holišovou na tel. čísle 724 694 413.

PO – Florbal: 12.55 – 13.40 ( kroužek povede Mgr. Sirý)
cena: 1. pololetí 400 Kč, 2. pololetí 500 Kč

PO – Taneční kroužek Carmen : 14.00 – 14.45 ( pod vedením paní Skopalíkové)
cena: 1. pololetí 1000 Kč, 2. pololetí 1000 Kč

ÚT – Rope Skupping (skákání přes speciální švihadla) : 14.30 – 15.55 ( kroužek probíhá v tělocvičně M. Majerové. Lektoři zajišťují přesun dětí)
cena: celý školní rok 800 Kč

PÁ – Taekwondo – 18.00 – 19.00 ( nábor si zajišťují externí trenéři na tel. čísle 603 938 806)
cena: měsíčně 200 Kč