Karneval s Hopsalínem pro 1. - 4. ročník

13.01.2017 10:09

KARNEVAL   1. stupeň – třídy 1. AB, 2. AB, 3. AB, 4. AB

Termín:          31.1. 2017

Organizace:   8.00 -  8.25       rozdání vysvědčení – třídní ve svých třídách

                          8.25 -  8.45       vyhodnocení masek ve třídách – hodnotí třídní

          8.45 -  9.00       odchod do tělocvičny, 4.AB židle s sebou                                      

         9.00 - 10.30      program Karneval s Hopsalínem

                      10.30 – 10.40     odchod do tříd, úklid tělocvičny

                      10.50 - 11.40      program ve třídách, odměny, vyhodnocení masek, hry

                                    11.40      konec vyučování

Děkujeme Sdružení rodičů za finanční příspěvek :)