Jak jsme hráli divadlo

06.06.2017 10:46

My žáci 4.A jsme se letos ve vlastivědě učili o starých českých pověstech. Seznámili jsme se s bájnými postavami našich dějin jako jsou Bratři Čech a Lech, Libuše s Přemyslem,  Horymír a jeho kůň Šemík a spoustou dalších. Aby nám šlo učení „lépe od ruky“ nacvičili jsme pro kamarády a především pro naše rodiče a prarodiče veselé divadelní představení „Obrázky z českých pověstí“.  Při nacvičování jsme zažili spoustu legrace, ale věřte, že zvládnout náročné představení nebylo jednoduché nejen pro nás, ale i pro paní učitelku. Předem daný scénář jsme okořenili vlastními nápady a společnými silami jsme sehnali či vyrobili rekvizity i pozvánky pro rodiče. Než jsme však mohli všechny pozvat muselo proběhnout několik zkoušek. Na jednu z nich se můžete podívat v odkazu. Co říci závěrem? Dílo se podařilo, objevili jsme mezi sebou dokonce i herecké talenty, ale především jsme si tímto způsobem lehce zapamatovali vlastivědné učivo. Děkujeme všem  za potlesk a pochvalu a doufáme, že v příštím roce zase nějaké pěkné divadelní vystoupení podaří připravit. Třída 4.A

Fotografie:

 mchal7.rajce.idnes.cz/Jak_jsme_hrali_divadlo/