Interview with native speaker Emmanuel Aisu

13.02.2015 12:20

What do you think about our school? Is your opinion positive or negative?

“My opinion about this school is a good school and very big – one of the biggest school I have been to in Ostrava. It is a good school.”

What was your favourite subject at school?:

“My favourite subjects which I liked studying were English, History, Biology. I didn´t like Chemistry and Math.”

What do you think about Czech language? Is hard to learn it?

“…Czech language is little bit hard, if you are beginning, but when you start understanding, it is not very difficult, because the words are not complicated like in English. And Czech grammar use only, past, present and future tenses. So, it is easy.”

Can you say something in Czech language?

“Co potrebuješ?, tlačenka, rizek, mám rád peníze….”

Do you want to travel around the world?

“Yes. It is one of my ambition. I want to travel around the world.”

What country do you want to visit?

“Well. I want to visit all the countries that my money can allow me to visit.”

Do you have any dreams?

“Yes, I have very big dreams. I´m a big dreamer. One of my dream is have a big house, a very nice car and have lots of money.”

What about children?

“Yes. I want to be a good father. I want to have four children – maximum.”

What do you think about our pupils? Do they know English? Are they good? What do you think?

“Yes. They are all good, mainly students from class 9.A.  And yesterday I met other interesting class – 6.B? Yes. They are very good kids and they know English and they are interesting.”

Do you like working with them?

“Yes. They are very interesting and full of energy. I enjoy teaching them.”

If you don´t understand, look at the next page.

Translation/Překlad

Rozhovor s rodilým mluvčím

Emmanuelem Aisu

Co si myslíte o naší škole? Je váš názor kladný nebo záporný?

„Můj názor na tuto školu je, že je to dobrá škola a velmi velká, jedna z největších škol, ve kterých jsem v Ostravě byl. Je to dobrá škola.”

Jaký předmět byl ve škole váš nejoblíbenější?

„Mé oblíbené předměty… měl jsem rád angličtinu, dějepis, přírodopis. Neměl jsem rád chemii a matematiku.”

Co si myslíte o českém jazyce? Je těžké se ho naučit?

„…Český jazyk je trošku těžší, pokud začínáte, ale když začnete rozumět, není to tak těžké, protože slovíčka nejsou tak komplikovaná jako v angličtině. Česká gramatika užívá jenom minulý, přítomný a budoucí čas. Je to jednoduché.”

Umíte říct něco v češtině?

„Co potrebuješ?, tlačenka…”

Chtěl byste cestovat kolem světa?

„Ano. Je to jedna z mých ambicí. Chtěl bych cestovat kolem světa.”

Které země byste chtěl navštívit?

„Hm… Chtěl bych navštívit všechny země, které mi mé peníze dovolí navštívit.”

Máte nějaké sny?

„Ano, mám velké sny. Jsem velký snílek. Jeden z mých snů je mít velký dům, nádherné auto a spoustu peněz.“

A co děti?

„Ano, chtěl bych být dobrým otcem. Chtěl bych mít maximálně čtyři děti.”

Co si myslíte o našich žácích? Umí anglicky? Jsou dobří? Co myslíte?

„Ano. Jsou všichni dobří, zejména žáci 9. A. Včera jsem potkal další zajímavou třídu – 6. B? Ano. Jsou to velmi dobré děti, umí anglicky a jsou zajímaví.”

Pracujete s nimi rád?

„Ano. Jsou zajímaví a plní energie.”

Autor rozhovoru, překlad

 Jan Kij