Informace pro rodiče o zajištění bezpečnosti žáků ve školním prostředí

16.10.2014 17:08
  •  byla zpřísněna opatření pro vstup do budovy školy cizím návštěvníkům
  • žákům byla a budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
  • žáci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
  • žáci mají hlásit podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraně, projevy násilí, výhrůžky nebo jiné podezřelé aktivity)
  • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
  • škola může zajistit po domluvě s rodiči setkání se školním psychologem z pedagogicko-psychologické poradny
  • škola požádá o přizpůsobení obsahové náplně preventivních programů realizovaných neziskovými organizacemi vzhledem k rozšíření povědomí dětí a žáků o bezpečném chování nejen v prostředí školy
  • další případná opatření bude škola konzultovat se zřizovatelem

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy