Informace o kroužcích na škole

01.10.2015 06:38

V současné době nabízíme na naší škole 15 kroužků, které jsme pro děti schopni otevřít. Vzhledem k tomu, že minimální počet dětí v jednom kroužku je 7, mohu s jistotou říci, že naplněny jsou kroužky florbalu a angličtiny. U ostatních kroužků je naplněnost mnohem nižší. Z tohoto důvodu vedu jednání s ředitelkou ZŠ Hrdličky Mgr. Kazimirskou o spojení dětí obou škol v jednotlivých kroužcích.
O výsledku jednání Vás budu informovat tak, abychom byli schopni kroužky při uvedené naplněnosti co nejdříve otevřít.
Děkuji za pochopení.

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy