Informace ke školním svačinkám

04.11.2016 12:01

Školní svačinky mohou žáci odebírat od pondělí 14. 11. 2016.  Výdej bude probíhat s použitím společného čipu pro obědy i svačinky ve školní jídelně.

  • Žáci, kteří odevzdali kladné přihlášky a mají dostatek peněz na kontě strávníka, budou paní vedoucí automaticky přihlášeni od 14. 11.2016 do 30.11.2016 , odhlášky se provádějí stejně jako obědy
  • Žáci, kteří odevzdali kladné přihlášky, platí bezhotovostně  a nemají dostatek peněz na kontě strávníka, zašlou peníze na listopad na účet školy pod variabilním symbolem jako obědy, cena 1 svačinky je 14,- Kč, celkem 168,- Kč do 9. 11. 2016, nebo zaplatí hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dnech 9. -11.11.2016 od 7:00 – 8:00 hod., odhlášky se provádějí stejně jako obědy
  • Žáci, kteří odevzdali kladné přihlášky, platí  hotově  a nemají dostatek peněz na kontě strávníka, zaplatí v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dnech 9. -11.11.2016 od 7:00 – 8:00 hod.,  odhlášky se provádějí stejně jako obědy
  • Od prosince si u bezhotovostních plateb navyšte částku na obědy o svačinky (vždy 22 x 14,- Kč, tj. 308,- Kč) a zašlete jednou platbou, úhrada musí proběhnout vždy do 20. dne předchozího měsíce, aby platba mohla být včas strávníkovi přiřazena
  • U hotovostních plateb si svačinky zakoupíte vždy při platbě obědů.
  • Svačinky si mohou samozřejmě zakoupit i žáci, kteří doposud přihlášku neodevzdali
  • Jídelníček bude zveřejněn od 8. 11. 2016

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny paní Eva Dvořáková, tel. 724 694 420