Globetrotter 2019

25.10.2019 09:07

Již tradičně se naše škola zúčastňuje této skvělé podzimní jazykové soutěže pořádané Wichterleho gymnáziem. Za vysoké konkurence dalších základních škol se nám někdy daří lépe, tentokrát jsme na vítězné body nedosáhli, přesto vybraní soutěžící z 8. A 9. ročníku reprezentovali školu se ctí a je třeba je pochválit a poděkovat jim, protože se museli popasovat se spoustou úkolů z oblasti kultury, zeměpisu, politiky, historie či společenského života tentokrát Spojených států amerických. Testovaní byli nejen ze znalosti, ale i schopnosti porozumět v anglickém jazyce, do soutěže byla zařazena i práce ve skupině, soutěžící měli za úkol opatřit anglickým komentářem video, které můžete shlédnout na uvedeném odkazu.  https://youtu.be/CNoDJFPdOOQ

Těšíme se na příští rok - tématem bude Austrálie.                                                                                                                                 

                                                                                                                              Za cizí jazyky     Marie Slabá