Geologické kladívko 2015

11.05.2015 10:07

Této soutěže se zúčastnili dva žáci naší školy – Daniel Strakoš a Jan Kij z 9.A – v doprovodu p. u. Kateřiny Maturové.

Soutěž se konala 30. 4. 2015 a skládala se ze tří úkolů – první úkol obnášel navštívení vybrané geologické lokality, odebrání vzorku horniny, která se zde nacházela a napsat esej, ve které měly být informace o lokalitě, mapka lokality a také fotografie, které tým pořídil při návštěvě lokality.

Druhý a třetí úkol se plnil až na místě – HGF VŠB-TUO 30. 4. 2015. Druhý úkol byl formou testu, který prověřil znalosti o geologii jako takové.

A třetí úkol poukázal na znalosti z praxe – poznávání minerálů, určování vzorečků, zařazení minerálů do skupiny, apod.

S celkovým počtem 49 bodů a ztrátou 21 bodů (ze sedmdesáti) tito žáci obsadili 3. místo v kategorii „A“, což byli žáci druhého stupně ZŠ.

 

Jan Kij

Fotogalerie: Geologické kladívko 2015