Dobrý start v MŠ

15.12.2014 09:06

V pátek 14.listopadu a pak každý následující pátek od 13. -13.45 hod. probíhaly v MŠ J. Šoupala lekce "Metody dobrého startu".

Pod vedením p.uč.Radky Mikovské a jejích kolegyň Hanky  Durčákové a Martiny Ryškové si předškoláci vyzkoušeli, co všechno

je v 1. třídě čeká a na co se mají těšit.

"Metoda dobrého startu" je založena na spojení rytmu, slova a pohybu. My jsme si k tomu ještě přidali grafomotorické dovednosti.

Děti si tak nenásilným  způsobem vyzkoušejí, co je  ve škole  čeká a zároveň se seznámí i s osobou paní učitelky. Zápis a přechod do 1.třídy nebude pak pro ně tak stresující.

V MŠ jsme uskutečnili 4 lekce a chtěli bychom v nich pokračovat v lednu před zápisem  do školy a pak v květnu před koncem školního roku.

Věříme, že se u nás bude budoucím prvňáčkům líbit a "Dobrý start "jim v tom pomůže.

 

                                                                                                                            Mgr. Radka Mikovská