Den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky 12. 1. 2015

05.01.2015 13:30

Od 10:00 – 11:40 mohou rodiče nahlédnout do výuky (kromě 1.tříd), včetně výuky 2. stupně.

Dále pak proběhne Den otevřených dveří na různých stanovištích 1. a 2 .stupně od 13:00 do 17:00, a to následovně:

  1. stupeň:

Přízemí  - pí. uč. Velebnovská + Šoustalová                                           - Pohádkový svět

1.patro –  pí. uč. Machová + Drozdková                                                   - Uzly, sport. Disciplíny

Inter. Učebna – pí. uč. Kalousková + Durčáková                                   - Matematika, angličtina

2.patro – pí. uč. Mikovská + Ryšková                                                       - Matematika

    2. stupeň:

p. uč.Václavek, Malíková

Let´s play with English

Učebna s interaktivní tabulí – II. stupeň

p. uč. Slabá, Horáková

Kouzelná tabule

Interaktivní tabule nad družinou

p. uč.Šulcová, Maturová

Svět kolem nás

Interaktivní tabule ve fyzice