Den otevřených dveří

20.11.2012 09:35

     Ráno se probouzelo do krásného slunného dne, bylo úterý 13.11.2012 a ZŠ Šoupala stála před svým neobyčejným dnem.

Všechny dveře této budovy se otevřely. Nejen budoucí prvňáčci a jejich rodiče si mohli prohlédnout jednotlivé třídy a odborné učebny, kde byly připraveny různé aktivity např. Svět pohádek, Tělocvik ve třídě, Kouzelná matematika, ale také si mohli vyzkoušet Polštářovou učebnu nebo velkou tělocvičnu plnou sportu. Jako každý rok byl velký zájem o „kouzelnou“ interaktivní tabuli.

Velkým lákadlem bylo také vystoupení žáků naší školy. Byly zde vidět gymnastky, fotbalisté, flétnistky, děti 1. třídy, tanečnice i dívky ze sportovního aerobiku.

Radost měly z procházení školy také děti ze školek s paními učitelkami. Všichni návštěvníci u připravených aktivit sbírali za splnění úkolů razítka. Za nasbírání všech razítek je čekala sladká odměna a výborná buchta s čajem.

„Mňam!“

Dveře jsou už zavřené, ale my všichni se těšíme na další rok, kdy otevřeme znovu dveře s úsměvem.

Mgr. Hana Durčáková

Fotogalerie: Den otevřených dveří