Den otevřených dveří 16. 12. 2015

02.12.2015 11:13

 

Program:

9,00-11,00 Mateřské školky

9,00-11,00 školní jídelna  Andělské zpívání 

9,30-11,00  třídy 4.B,3.B    Výroba papírových baněk s dětmi MŠ

13,00-17,00 Škola otevřená veřejnosti

1. stupeň    přízemí :  Kouzelná pohádka

                     1.patro :   Vánoční překvapení 

                                        Interaktivní tabule

                     2.patro :    Veselé počítání       

Výtvarná dílna    

Tělocvična velká+malá

15,30-16,00  školní jídelna Andělské zpívání 

16,00-16,30  vestibul školy Vánoční koledy