Čtenářské dílny

24.09.2014 10:31

Ve školním roce 2014/2015 (říjen, listopad, leden – 30. 10., 27. 11., 22. 1.) mohou

žáci I. B navštívit v rámci zájmové činnosti čtenářské dílny (3 dvouhodinové

lekce), které u dětí posílí rozvoj čtenářských dovedností, zájem o poznávání knih

a čtení, kritického myšlení, práci v kolektivu, umění naslouchat apod. Děti budou

pracovat s logickým úsudkem a „učit se učit“. 

Druhá část tohoto projektu se uskuteční v měsících únor – duben. Hodiny budou

nabídnuty přijatým předškolákům z MŠ J. Šoupala.

 

Budeme se těšit na vaši účast.

Mgr. Velebnovská

Mgr. Šoustalová