Co se dělo ve školní družině

17.12.2018 08:08

V říjnu jsme se zúčastnili soutěže pořádané školou „Nejhezčí drak“. Ti nejhezčí byli vystaveni ve vestibulu školy a mezi nimi byli i „naši“ draci.

V listopadu jsme také dlabali dýně a s nimi se zúčastnili školní soutěže.

K 100. výročí České republiky jsme si dali výzvu 100 minut kroužení kruhem Hula hop štafetovým způsobem a 100 vteřin kroužení každý jednotlivec. První způsob se nám podařilo překonat, ale druhý způsob zdolalo jen několik dětí (27).

Druhou listopadovou sobotu (10. 11. 2018) měly děti z ŠD možnost si jít opět zacvičit do tělocvičny Sokola Moravská Ostrava. Nejvíce si to užily na trampolíně a v molitanové jámě. Spokojeně odcházely domů.             

              

Tři čtvrteční odpoledne jsme věnovali návštěvě knihovny, kde paní knihovnice nejdříve přečetla krátkou pohádku, potom si děti vyrobily přáníčka a poté si mohly prohlédnout knihy dle vlastního výběru.

Dne 24.11.2018 jsme s děvčaty z gymnastického kroužku nacvičili sestavy (na kladině a prosných), naučili se přeskok a rozjeli se na závody ve sportovní gymnastice do Frýdlantu nad Ostravicí. Bohužel nakonec jela jen Claudia Štěpánková, která předvedla moc pěkný výkon a skončila na 9. místě – trochu se jí nepovedl přeskok – salto vpřed. Ale v konkurenci děvčat ze sportovních oddílů, to byl pěkný výkon.    

            

    

2.12.2018 se děvčata z gymnastického kroužku opět zúčastnila taneční soutěže a ve své kategorii se umístila na 1. místě.

Děkujeme  Šoupalinky  (tak se jmenují při všech tanečních soutěžích).

3.12.2018 za námi do družinky přijelo divadélko Smíšek s „Vánoční pohádkou“. Děti se bavily, smály se a zazpívaly si vánoční písničky. Pohádka se jim líbila.

Večer jsme se zúčastnili rozsvěcování vánočního stromečku naší školy. Děti zazpívaly 2 vánoční písničky Petra Kotvalda a přednesly 3 básničky. Vystoupení se povedlo a děti i rodiče měli z toho radost.

11.12.2018 jsme si šli zasportovat do fitcentra FAJNE. Squash a badminton děti bavil a spokojeni a vysportováni jsme se vraceli do družiny.