Celoroční soutěž o upravenost tříd a chodeb naší školy

03.11.2016 07:54

Žáci naší školy se rozhodli aktivně podílet na zkvalitnění prostředí, ve kterém se každodenně pohybují.

Zástupci jednotlivých tříd na Radě žáků školy navrhli vyhlásit soutěž o nejčistší a nejlépe vyzdobenou třídu a chodbu. Prvním krokem byla výsadba nových květin, které zkrášlí jednotlivé pavilony (viz. foto). Dále byli určeni zástupci tříd, kteří budou o nově vysazenou zeleň pečovat. Druhým krokem bylo jmenování kontrolní hlídky tvořené žákem 8. B Michalem Zimou a p. uč. Hlavatou, která bude namátkově procházet školu a bodově hodnotit upravenost tříd a chodeb. Na konci školního roku budou body sečteny a vítězná třída získá „sladkou“  odměnu.

Celý tento projekt může být realizován i díky finančnímu příspěvku SRPŠ na nové truhlíky, zeminu i květiny.

Fotogalerie: Celoroční soutěž o upravenost tříd a chodeb naší školy