Budeme mít papír na hlavu!

27.11.2014 13:02

 

Počátek tohoto nápadu se datuje zhruba do začátku tohoto kalendářního roku, kdy nám p. uč. Slabá oznámila, že existuje něco jako Cambridgeské zkoušky. Probrali jsme to doma s rodiči a ti naši prosbu zúčastnit se vyslyšeli. Následně jsme s p. u. Slabou začali procvičovat tyto testy v kroužku English plus, v němž jsme byli dokonale připraveni na zvládnutí zkoušky. Čas utekl rychle a termín testů byl nadosah.

V sobotu 22. 11. 2014 absolvovalo deset žáků naší školy, v Britském centru v Knihovně města Ostravy, tuto zkoušku, která byla rozdělena na čtyři části: speaking, reading, writing a listening ( základní jazykové dovednosti – mluvení, čtení, psaní a poslech). U speakingu nás zkoušeli dva moc milí pánové. Jeden z nich hodnotil úroveň našich odpovědí (gramatickou správnost, naši reakci na otázku) a druhý se nás tázal. Po dokončení této části jsme měli přestávku, která byla zábavná, neboť jsme měli možnost prolistovat si knihy v britském centru knihovny a nevím proč, ale nasmáli jsme se hodně. Od jedné hodiny nás čekal reading a writing. Sedmdesát minut uteklo jako voda. Hned po writingu jsme se sešli, abychom si navzájem porovnali naše odpovědi. Po třiceti minutách nastala poslední, pro většinu z nás nejtěžší  část-listening. Kostky jsou vrženy. Myslíte, že jsme to zvládli? Držte nám palce!

 

Rozhovor s jedním z absolventů zkoušky:

 

Jaký je tvůj názor na tuto zkoušku?

Jakub Kaňkovský: „Myslím si, že tato zkouška je na vysoké úrovni. Nelituju toho, že jsem se do ní přihlásil,  přestože  jsem ze začátku váhal. Nyní jsem rád, že jsem takovou příležitost dostal.“

Jak ses na tuto zkoušku připravoval?

J. Kaňkovský: „Kromě práce v kroužku, jsem se připravoval tak, že jsem se obden podíval na nějaký článek, snažil jsem se ho přeložit, opakoval jsem si různé fráze a trénoval gramatiku.“

Která část testu byla pro tebe nejtěžší?

J. Kaňkovský: „Speaking, protože jsem tam mluvil před lidma, takže jsem měl obrovskou trému, ale nakonec si myslím, že to dopadlo docela dobře a doufám, že jsem to dal.“

                      

                                                                                                     Jan Kij – absolvent zkoušky

Fotogalerie: Budeme mít papír na hlavu!