Blended learning

22.10.2015 10:05

 V letošním školním si skupinky 20 žáků z 5., 8. a 9. ročníku upevňují své znalosti angličtiny metodou blended learning. Jedná se o přirozený způsob osvojování cizího jazyka, který je založený na kombinaci standardní výuky a e-learningu, tedy učení se přes internet.

Hlavními výhodami jsou individuální přístup ke každému žákovi a možnost učit se nejen ve škole, ale i doma. Celý kurz je zaměřen na rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce.

 

Za vyučující AJ Mgr. Martina Malíková