Nadační fond

Vážení rodiče,

na začátku minulého školního roku jsme se rozhodli zřídit Nadační fond dětí při naší ZŠ. Důvodů, které nás k tomu vedly, bylo několik. Tím nejpodstatnějším byl fakt, že škola nemůže žákům financovat některé aktivity, zejména odměny za soutěže, za reprezentaci školy, za aktivní účast na kulturních a společenských akcích. Nadační fond byl založen pracovníky školy a od druhého pololetí šk. roku 2018/2019 je plně funkční.

Abychom mohli plnit cíle NF, vybrali jsme finanční dary ve výši 350 Kč na žáka Uvedená částka se předává třídnímu učiteli.

Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční dary a věříme, že nás budete podporovat i nadále.

 

Účelem nadačního fondu je:

- plnění obecně prospěšných humanitních cílů ve prospěch žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace, se sídlem Jana Šoupala 1609/6, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 70984751 (dále jen „ZŠ J. Šoupala“),

- modernizace, zlepšování a zdokonalování výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ J. Šoupala,

- rozvíjení vzájemné spolupráce ZŠ J. Šoupala a rodičů žáků ze ZŠ J. Šoupala a dalších subjektů spolupracujících se ZŠ J. Šoupala, 

- estetizace ZŠ J. Šoupala,

- podpora a organizování kulturních, sportovních a společenských akcí zaměřených k dalšímu rozšíření duchovních a morálních vlastností a hodnot žáků ZŠ J. Šoupala, 

- podpora iniciativy, reprezentace a zlepšování studijních výsledků žáků ZŠ J. Šoupala. 

 

Zakladateli nadačního fondu jsou:

  1. Michaela Holišová
  2. Mgr. Radim Plaskura
  3. Ing. Jiřina Chalupová

 

Právní subjektivita:

Název: Nadační fond žáků při ZŠ Jana Šoupala

Právní forma: nadační fond

Sídlo: Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 708 00 Ostrava

: 07861109

Předseda správní rady: Michaela Holišová, (tel.: 724 694 413, email: michaela.holisova@zssoupala.cz )

 

Dokumenty:  Zakládací listina NF ZŠ (1).docx               

                       Zápis z jednání správní rady 2018-2019.docx

                       Darovací smlouva NF.docx

 

Zápisy ze zasedání správní rady:  28. 2. 2019 -  Zápis z jednání správní rady 2018-2019.docx

 

Výroční zpráva za rok 2019: Výroční-zpráva-o-hospodaření-Nadačního-fondu-žáků-při-ZŠ-J.docx