Základní škola

Ředitel školy Ing. Milan Chalupa 602 220 041 milan.chalupa@zssoupala.cz
Sekretariát pro pedagogické záležitosti
a omluvenky žáků
kontaktujte přímo daného
pedagoga
724 694 411 zssoupala@email.cz
Zástupce ředitele
Metodik prevence
Mgr. Marie Slabá 724 694 416 marie.slaba@zssoupala.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Táňa Hlavatá 724 694 425 tana.hlavata@zssoupala.cz
Referentka školy Bc. Lucie Šateková, DiS. 724 694 411 lucie.satekova@zssoupala.cz
Ekonomka školy Jana Kubíková 777 660 367 jana.kubikova@zssoupala.cz
Speciální pedagog Mgr. Marcela Babušáková 724 694 419 marcela.babusakova@zssoupala.cz
Školní psycholog Mgr. Jiří Skalský jiri.skalsky@zssoupala.cz
Asistent pedagoga Mgr. Lucie Kolačková   lucie.kolackova@zssoupala.cz

 

Učitelé

Mgr. Barteková Kateřina   katerina.bartekova@zssoupala.cz
Mgr. Drozdková Renáta 724 694 435 renata.drozdkova@zssoupala.cz
Mgr. Durčáková Hana   hana.durcakova@zssoupala.cz
Ing. Chalupová Jiřina 724 694 412 jirina.chalupova@zssoupala.cz
Mgr. Jurkasová Hana   hana.jurkasova@zssoupala.cz
Mgr. Kozáková Lucie   lucie.kozakova@zssoupala.cz
Mgr. Kroupová Erika   erika.kroupova@zssoupala.cz
Bc. Kroupová Kateřina   katerina.kroupova@zssoupala.cz
Mgr. Kudelová Jana   jana.kudelova@zssoupala.cz
Mgr. Machová Milada   milada.machova@zssoupala.cz
Mgr. Plaskura Radim 724 694 426 radim.plaskura@zssoupala.cz
Mgr. Prusková Klára   klara.pruskova@zssoupala.cz
Mgr. Růžičková Lenka   lenka.ruzickova@zssoupala.cz
Mgr. Ryšková Martina   martina.ryskova@zssoupala.cz
Mgr. Sirý Milan 724 694 426 milan.siry@zssoupala.cz
Mgr. Skiba Jiří   jiri.skiba@zssoupala.cz
Mgr. Skupinová Marcela   marcela.skupinova@zssoupala.cz
Mgr. Šoustalová Libuše 724 964 421 libuse.soustalova@zssoupala.cz
Mgr. Štěpánek Radim, PhD.   radim.stepanek@zssoupala.cz
Mgr. Šubrt Martin 724 694 427 martin.subrt@zssoupala.cz
RNDr. Mgr. Václavek Rostislav 724 694 432 rostislav.vaclavek@zssoupala.cz

 

Školní družina

Vedoucí školní družiny Michaela Holišová 724 694 413 michaela.holisova@zssoupala.cz
Vychovatelka Pavla Olšarová 724 694 415 pavla.olsarova@zssoupala.cz
Vychovatelka Věra Wyrwolová 724 694 410 vera.wyrwolova@zssoupala.cz
Vychovatelka Bc. Kateřina Nagyová   katerina.nagyova@zssoupala.cz

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny Eva Dvořáková 724 694 420 eva.dvorakova@zssoupala.cz
Kuchyň   724 694 424  

 

Provozní zaměstnanci

Vrátnice   724 694 438  
Školník Oldřich Šubrt 724 694 441 oldrich.subrt@zssoupala.cz