Základní škola

Ředitel školy Ing. Milan Chalupa 602 220 041 milan.chalupa@zssoupala.cz
Sekretariát pro pedagogické záležitosti
a omluvenky žáků
kontaktujte přímo daného
pedagoga
724 694 411 zssoupala@email.cz
Zástupkyně ředitele
Metodik prevence
Mgr. Marie Slabá 724 694 416 marie.slaba@zssoupala.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Táňa Hlavatá 724 694 425 tana.hlavata@zssoupala.cz
Referentka školy Bc. Lucie Šateková, DiS. 724 694 411 lucie.satekova@zssoupala.cz
Ekonomka školy Jana Kubíková 777 660 367 jana.kubikova@zssoupala.cz
Školní speciální pedagožka Mgr. Marcela Babušáková 724 694 434 marcela.babusakova@zssoupala.cz
Školní psycholog Mgr. Jiří Skalský 724 694 419 jiri.skalsky@zssoupala.cz
Asistentka pedagoga Mgr. Lucie Kolačková 724 694 431 lucie.kolackova@zssoupala.cz        
Asistenka pedagoga     Lucie Stočesová   lucie.stocesova@zssoupala.cz

 

Učitelé

Mgr. Barteková Kateřina 724 694 433 katerina.bartekova@zssoupala.cz
Mgr. Drozdková Renáta 724 694 435 renata.drozdkova@zssoupala.cz
Mgr. Durčáková Hana 724 694 421 hana.durcakova@zssoupala.cz
Ing. Chalupová Jiřina 724 694 412 jirina.chalupova@zssoupala.cz
Mgr. Jurkasová Hana 724 694 433 hana.jurkasova@zssoupala.cz
Mgr. Kozáková Lucie 724 694 432 lucie.kozakova@zssoupala.cz
Mgr. Kroupová Erika 724 694 412 erika.kroupova@zssoupala.cz
Bc. Kroupová Kateřina 724 694 431 katerina.kroupova@zssoupala.cz
Mgr. Kudelová Jana 724 694 431 jana.kudelova@zssoupala.cz
Mgr. Machová Milada 724 694 422 milada.machova@zssoupala.cz
Mgr. Plaskura Radim 724 694 426 radim.plaskura@zssoupala.cz
Mgr. Prusková Klára 724 694 431 klara.pruskova@zssoupala.cz
Mgr. Růžičková Lenka 724 694 423 lenka.ruzickova@zssoupala.cz
Mgr. Ryšková Martina 724 694 423 martina.ryskova@zssoupala.cz
Mgr. Skiba Jiří 724 694 426 jiri.skiba@zssoupala.cz
Mgr. Skupinová Marcela 724 694 423 marcela.skupinova@zssoupala.cz
Mgr. Šoustalová Libuše 724 694 421 libuse.soustalova@zssoupala.cz
Mgr. Štěpánek Radim, PhD. 724 694 414 radim.stepanek@zssoupala.cz
Mgr. Šubrt Martin 724 694 427 martin.subrt@zssoupala.cz
RNDr. Mgr. Václavek Rostislav 724 694 432 rostislav.vaclavek@zssoupala.cz

 

Školní družina

Vedoucí školní družiny Michaela Holišová 724 694 413 michaela.holisova@zssoupala.cz
Vychovatelka Pavla Olšarová 724 694 415 pavla.olsarova@zssoupala.cz
Vychovatelka Věra Wyrwolová 724 694 410 vera.wyrwolova@zssoupala.cz
Vychovatelka Zdeňka Kubalová 724 694 417 zdenka.kubalova@zssoupala.cz

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny Eva Dvořáková 724 694 420 eva.dvorakova@zssoupala.cz
Kuchyň   724 694 424  

 

Provozní zaměstnanci

Vrátnice   724 694 438  
Školník Oldřich Šubrt 724 694 441 oldrich.subrt@zssoupala.cz